Snelle levering wereldwijd
Gratis levering binnen de EU
90 dagen bedenktijd
Snelle levering wereldwijd
Gratis levering binnen de EU
90 dagen bedenktijd

Privacyverklaring

Inleiding
HEXCHANGE neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verwerken en met welk doel we dit doen. Verder kunt u in deze Privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonlijke gegevens. We raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is HEXCHANGE?
HEXCHANGE is de besloten vennootschap van TCC Spares B.V., met kantoor gevestigd aan De Wetering 24, (4906 CT) Oosterhout, Nederland, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58179097.

Wanneer HEXCHANGE uw persoonlijke gegevens verwerkt, is HEXCHANGE de gegevensbeheerder.

HEXCHANGE heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt Freek Gielen bereiken via [email protected].

Hoe gebruikt HEXCHANGE uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor HEXCHANGE persoonlijke gegevens over u verwerkt. Voor elk doel wordt aangegeven welke gegevens HEXCHANGE voor dat specifieke doel gebruikt, wat de wettelijke basis is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HEXCHANGE worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd op type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doel: Financiële Administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Banknaam/IBAN/BIC), Openstaand Saldo
Grondslag: Wettelijke Verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Banknaam/IBAN/BIC), Openstaand Saldo
Grondslag: Wettelijke Verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Beheer van Bestellingen
Gegevens: Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), Afleveradres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betaalgegevens, Rekeningnummer, Bestelnummer, Klachteninhoud, Kamer van Koophandel Nummer, BTW Nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Afhandeling van Klachten over het Product
Gegevens: Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), Afleveradres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betaalgegevens, Rekeningnummer, Bestelnummer, Klachteninhoud, Kamer van Koophandel Nummer, BTW Nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Verlening van de Dienst Zelf
Gegevens: Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Bestandsgegevens, Financiële Gegevens, Gegevens Nodig voor het Verlenen van de Dienst, Gegevens gegenereerd tijdens de Dienst
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Afhandeling van Klachten over de Dienst
Gegevens: Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Bestandsgegevens, Financiële Gegevens, Gegevens Nodig voor het Verlenen van de Dienst, Gegevens gegenereerd tijdens de Dienst
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: CRM
Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Browser, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Marketing
Doel: Directe Marketing
Gegevens: Naam, Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Mail/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Affiliate Marketing
Gegevens: Naam, Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Mail/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Mail/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Retargeting
Gegevens: Naam, Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Mail/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Social Media Marketing
Gegevens: Naam, Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Mail/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Gedragstargeting
Gegevens: Naam, Persoonlijke Gegevens (Naam, Adres, Stad), E-mailadres, Telefoonnummer, Bestelgeschiedenis, Mail/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Website
Doel: Website Analyse
Gegevens: Browsegedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: A/B Testen
Gegevens: Browsegedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Het Bieden van een Account
Gegevens: Naam, E-mailadres, Berichtinhoud
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Het Plaatsen van Berichten of Beoordelingen
Gegevens: Naam, E-mailadres, Berichtinhoud
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Berichtinhoud
Grondslag: Uitvoering van de Overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Beveiliging en Fraudepreventie
Doel: Gegevensbeveiliging
Gegevens: Financiële Middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Professionele Activiteiten, Overeenkomsten en Schikkingen, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel

Doel: Kredietcontrole
Gegevens: Financiële Middelen, Schulden, Uitgaven, Solvabiliteit, Leningen, Professionele Activiteiten, Overeenkomsten en Schikkingen, Naam, Adres
Grondslag: Gerechtvaardigd Belang
Betrokken Belang: Commercieel Belang
Bewaartermijn: Zo lang als nodig voor dit doel.


Hoe verkrijgt HEXCHANGE uw persoonlijke gegevens?
HEXCHANGE beschikt over informatie over u omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Toegang
U kunt altijd uw eigen (persoonlijke) gegevens in uw account bekijken en indien nodig wijzigen. Als u de persoonlijke gegevens wilt zien die HEXCHANGE over u heeft vastgelegd, kunt u toegang aanvragen.
Wijziging
Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de persoonlijke gegevens die u heeft gezien als gevolg van een toegangsverzoek en die u zelf niet kunt wijzigen in uw account, kunt u dit aanvragen bij HEXCHANGE. U kunt HEXCHANGE vragen om uw gegevens te wijzigen, corrigeren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperking van verwerking
Onder bepaalde voorwaarden heeft u ook het recht om HEXCHANGE te vragen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking is gebaseerd op het 'gerechtvaardigd belang' van HEXCHANGE of een derde partij, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensportabiliteit
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens van HEXCHANGE te verkrijgen. HEXCHANGE zal dit aanbieden in een gestructureerde en gangbare vorm die eenvoudig geopend kan worden in andere standaard digitale systemen. Zo kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Intrekking van toestemming
In alle gevallen waarin de basis voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dit heeft geen gevolgen voor het verleden, maar betekent dat we die gegevens niet langer kunnen verwerken. Het kan zijn dat HEXCHANGE u daardoor bepaalde diensten niet meer kan aanbieden.

Reactie van HEXCHANGE
Een verzoek kan worden gestuurd naar [email protected]. HEXCHANGE zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in ieder geval niet later dan één (1) maand nadat HEXCHANGE een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Als HEXCHANGE uw verzoek afwijst, zullen we in ons antwoord aangeven waarom het verzoek is afgewezen.

Ontvangers van de persoonlijke gegevens
Het is mogelijk dat HEXCHANGE verplicht is uw gegevens aan een derde partij te verstrekken, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt HEXCHANGE ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die naar uw browser worden gestuurd wanneer u de website van HEXCHANGE bezoekt en vervolgens worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: "Apparaat"). De cookies die door de website van HEXCHANGE worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de daarop opgeslagen bestanden niet beschadigen. Wanneer we het hebben over 'cookies', bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie wordt verzameld, zoals apparaat fingerprinting.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. We raden u daarom aan om de Privacyverklaring regelmatig te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring en de manier waarop HEXCHANGE uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Als u een klacht heeft over de manier waarop HEXCHANGE uw gegevens verwerkt, kunt u ook een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Account block title

Account block text

For all other questions

Call us

Call us text

+31(0)162429068

E-mail

Email us

Email us text

Social media

Socials

Review LogoWij scoren een op TRUSTED SHOPS

HEXCHANGE

De Wetering 24
4906CT Oosterhout
Nederland Bekijk op Google Maps

NL852912407B01

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »